Yalın ve Yeşil Yaklaşımı Öne Çıkartıyoruz

ESRA ÖZTEZCAN
infoTRON Genel Müdürü

Beklenmedik durum senaryolarınızı nasıl oluşturuyorsunuz? Geleceğe yönelik stratejik planınızın önemli başlıkları neler?

infoTRON olarak beklenmedik senaryolarda, acil aksiyon almak adına şirketimizin bölüm yöneticileri ile düzenli Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları organize ediyoruz. Bu toplantılarda, stratejimizi etkileyecek tüm hususları ve etkenleri göz önünde bulundurarak risk analizleri ve durum değerlendirmeleri yapıyoruz. Çıkan kararlar ile ilgili acil durum planı oluşturarak, tüm kaynaklarımızı planlayıp, kontrollü bir şekilde uygulama fazına geçiyoruz. Uygulamalarla ilgili gelişmeleri de yine düzenli toplantılarımızda ele alarak takip ediyoruz.

Geleceğe yönelik strateji planımızın temel başlıklarını; Müşteri Odaklılık, Kalite Yönetim Sistemi, Etkin Yönetim, Sürekli Gelişim ve Verimlilik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Bilinci, Standartlara ve Kurallara Uyum, Denetleyicilerle İşbirliği, Raporlama, Değişim ve Adaptasyon olarak belirledik.
Her bir hedefimiz için, takip edilebilir ve kontrol altına alınabilir bir yaklaşım oluşturduk.

Şirketinizin dayanıklı olması konusunda benimsediğiniz yaklaşımlar ve yöntemler neler?

Şirketimizin hedeflerinden biri olan sürdürülebilirlik, uzun zamandır yoğunlaştığımız bir konudur. Bu çalışmalarımızda ele alınan sürdürülebilir stratejilerimiz arasında yalın ve yeşil yaklaşımı öne çıkartmaktayız.

Aslında, biz bu konuya daha çok sürdürülebilir büyüme olarak bakıyoruz. Sadece kâr elde etme amacıyla değil uzun dönemde ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri göz önünde bulundurarak uzun vadede maliyetlerimizi azaltırken, kurumsal prestijimizi arttırıp, marka değerimizi yükselterek şirket ömrümüzü uzatmayı hedefliyoruz.

Dijitalleşme ve otomasyon konusunda neler yapıyorsunuz?

Dijitalleşme ve Otomasyon konusunda son 3 yıldır, infoTRON olarak ciddi adımlar attık. Süreçlerimizi hızlandırmak, kaynaklarımızı doğru kullanmak ve daha verimli olmak adına otomasyon sisteminin temel taşlarını oluşturduk.

Kurumsal hafızamızın tam merkezinde bulunduğu alt-yapımızı, yaşayan bir süreç haline getirdik. Periyodik raporlar, hedef takipleri, süreç izlenebilirliği, müşteri memnuniyetleri, proje performanslarımızı takip edebileceğimiz bir sistem oluşturduk ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Belirsizlik dönemlerinde yenilikçi ve esnek uygulamalarınız konusunda bilgi verebilir misiniz?

Yaşadığımız pandemi, doğal afetler, dövizin artışı vb. beklenmedik ve belirsiz durumlara karşı bu yıl infoTRON kalite politikamıza “Değişim ve Adaptasyon”u yeni bir hedef olarak ekledik.

Ülkesel veya global değişimlerin doğurduğu yeni gereksinimlere hızlı ve esnek bir şekilde adapte olabilmeyi hedefliyoruz.

Süreçlerimizin ve iş yapış yöntemlerimizi tekrar gözden geçirerek, daha esnek ve verimli bir çalışma ortamı ve işleyiş getirmeye çalışıyoruz. Aldığımız kararların hızlı uygulanabilmesi, takip ve kontrol edilebilir olması adına şirket olarak tüm çalışmalarımıza bu farkındalığı oluşturuyoruz.