Tersine Mühendislik

Geleneksel mühendislik bir ürün fikrinin sırasıyla tasarım ve üretim süreçlerinden geçerek somut olarak ortaya çıkması iken “tersine mühendislik”te süreç zıddına işler. Orijinal 3 boyutlu datası mevcut olmayan ancak üretilmiş örneği bulunan ürünlerin 3B tarama ile elde edilen bilgisayar destekli datası, ürünün tasarım ve mühendislik anlamında iyileştirilmesi ve/veya yeniden üretiminde gerekli kaynağı oluşturur.

 • Geometrik olmayan parçaların kolayca CAD modelinin oluşturulması
 • Deforme olmuş parçaların CAD modelinin oluşturulması
 • Üzerinden kumpas, mikrometre gibi ölçü aletleriyle ölçü alınamayacak
 • Parçaların CAD modelinin oluşturulması
 • Yüksek hassasiyetlerde CAD model oluşturulması
 • CAD model oluşturma süresinin kısalması
 • Tasarım hatalarının minimize edilmesi
 • Parametrik CAD model oluşturulabilmesi
 • Kaliteli, hızlı ve ekonomik çözümler sunması

Kalite Kontrol

infoTRON, tek parça üzerinden olduğu gibi, seri üretimden çıkan ürünlerin tekrarlı şekilde kalite kontrol ve raporlamasında da uzmanlaşmıştır.Kalite kontrol faaliyetlerimizde; istenen raporlamaya ve amaca yönelik olarak, optik, lazer ve dokunmatik sistemler yüksek uzmanlıkla kullanılmaktadır. Ürün geliştirme mühendislerimiz, ihtiyaç duyulan çalışmaya en uygun maliyet, en yüksek doğruluk ve en hızlı sonuç ilkelerini göz önünde bulundurarak karar verir.

Kalite kontrol projelerinde hem 3B data hem de 2B teknik resim üzerinden çalışmalar yapılmaktadır. Tasarım yazılımından alınan 3B veriler, kalite kontrol yazılımları kullanılarak alınacak ölçüm ve raporlar oluşturulur.

Geometrik ölçü ve toleransların belirlenmesinin istendiği projelerde, planlama içine dâhil edilen bu ölçüler, yazılıma tanıtılır. Tanıtılan ölçülerin sayısı ne kadar çok olursa olsun, tüm ölçümler her parça için sadece birkaç dakika içinde sonuçlandırılabilir. Bu şekilde seri üretimde örnekleme sıklığı arttırılsa da, kalite kontrol maliyetleri azalır.

 • Yüzeysel Sapma kontrolü
 • Noktasal Ölçüm
 • Kesit üzerinden ölçüsel kontrol
 • Trim hatlarının kontrolüı
 • 3D GD&T Kontrolü
 • 2D GD&T Kontrolü
 • Et kalınlığı ölçümü
 • Silüet üzerinden sapma kontrolüi
 • Otomatik raporlaması

3D Tarama

Bilgisayar ortamında herhangi bir tasarım datası bulunmayan ürün/yapıların tasarım ve mühendislik detaylarının dijital ortama aktarılması  işlemi olarak tanımlayabileceğimiz 3 Boyutlu Tarama işlemi fikir ve çalışmaların, gerekli verilerinin bilgisayar ortamında sıfırdan oluşturulup barındırılmasında en ideal çözüm olarak görülmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte, tasarım, ürün geliştirme, prototipleme, simülasyon ve kalite kontrol gibi tüm süreçler artık bilgisayar destekli ilerlediğinden dijital ortamdaki 3 boyutlu datalar önem kazanmış durumda. 3 Boyutlu Tarama ile elde edilen veriler, tasarımcı ve imalatçılara tersine mühendislik ve kalite kontrol gibi farklı alanlarda önemli kaynaklar sağlamaktadır.

İleri teknoloji ürünü optik ve lazer tarayıcılar sayesinde saatler içinde tamamlanan 3 Boyutlu Tarama işlemi, taranacak ürün/yapının rengi, boyutu, görsel detayları ya da geometrik karmaşıklığı ne olursa olsun en hassas ve net sonuçların, kısa sürede elde edilmesine izin vermektedir.

3B tarama çözümleri otomotivden savunma sanayine, beyaz eşyadan kalıp-ambalaja kadar pek çok sektörde kullanılmaktadır. Taranan nesnelerin bilgisayar ortamına aktarılan data örnekleri için aşağıdaki çalışmaları inceleyebilirsiniz.

Scan to BIM

 • Kalite güvencesi için modelleme ipuçları
 • Revit ve ReCap ile görselleştirme araçları ve yöntemleri
 • QC Revit şablonları
 • Scan to BIM’deki  en iyi uygulamalar

Scan to BIM (Yapı Bilgi Modelleme) modelinin kalitesi öznel ve soyut olabilir. İzlenecek standart şablonlar veya bu görevi otomatikleştiren araçlar yoktur. Bu sınıf, Revit yazılımı ve ReCap yazılımının, model hatalarını görselleştirme ve kaliteli bir ürün elde etme sürecinde bize yardımcı olabilecek araçlarının ve seçeneklerinin geliştirilmesine odaklanılır. Bir nokta bulutundan çoğaltılan bir modelin kalite kontrolüyle karşı karşıya kalındığında size yardımcı olabilecek çeşitli ipuçlarını gösterir ve hangi durumda nerelere odaklanılması gerektiğini bilmenize yardımcı oluyoruz.