infoTRON, bünyesinde oluşturduğu uzman kadrosuyla, 3 Boyutlu tarama, modelleme ve kalite kontrol konularında kendi alanlarında dünyanın önde gelen teknolojilerini kullanarak hizmetler sunmaktadır.

3 Boyutlu Tarama

Bilgisayar ortamında herhangi bir tasarım datası bulunmayan ürün/yapıların tasarım ve mühendislik detaylarının dijital ortama aktarılması işlemidir. 3 Boyutlu tarama var olan bir ürünün gerekli verilerinin bilgisayar ortamında sıfırdan oluşturulup barındırılmasında en ideal çözüm olarak görülmektedir. 3 Boyutlu Tarama ile elde edilen veriler, tasarımcı ve imalatçılara tersine mühendislik ve kalite kontrol gibi farklı alanlarda önemli kaynaklar sağlamaktadır.

Tersine Mühendislik

3 Boyutlu datası mevcut olmayan, ancak üretilmiş örneği bulunan ürünlerin 3 boyutlu tarama ile elde edilen veriler üzerinden ürünün tasarım ve mühendislik anlamında iyileştirilmesi ve/veya yeniden üretimine yönelik katı ve yüzey (CAD) modellerinin oluşturulması işlemidir.

 • Geometrik olmayan parçaların kolayca CAD modelinin oluşturulması.
 • Üzerinden kumpas, mikrometre gibi ölçü aletleriyle ölçü alınamayacak parçaların CAD modelinin oluşturulması.
 • Deforme olmuş parçaların CAD modelinin oluşturulması.
 • Yüksek hassasiyetlerde CAD model oluşturulması.
 • CAD model oluşturma süresinin kısalması.
 • Tasarım hatalarının minimize edilmesi.
 • Parametrik CAD model oluşturulabilmesi.
 • Kaliteli, hızlı ve ekonomik çözümler sunması.
Kalite Kontrol

3 Boyutlu tarama işlemi sonrasında elde edilen veriler ile 3 boyutlu CAD data veya 2 boyutlu teknik resim üzerinden kalite kontrol yazılımları kullanılarak karşılaştırılıp, kalite kontrol ölçümü ve raporları oluşturulur. Kalite kontrol faaliyetlerimizde; istenen raporlamaya ve amaca yönelik olarak, optik, lazer ve dokunmatik sistemler yüksek uzmanlıkla kullanılmaktadır. Verilen kalite kontrol hizmetler;

 • Renk skalası ile yüzeysel sapma kontrolü,
 • Noktasal ölçüm,
 • Kesit üzerinden ölçüsel kontrol,
 • Trim hatlarının kontrolü,
 • 3D GD&T kontrolü,
 • 2D GD&T kontrolü,
 • Otomatik raporlama.

Geometrik ölçü ve toleransların belirlenmesinin istendiği projelerde, planlama içine dâhil edilen bu ölçüler, yazılıma tanıtılır. Tanıtılan ölçülerin sayısı ne kadar çok olursa olsun, tüm ölçümler her parça için sadece birkaç dakika içinde sonuçlandırılabilir. Bu şekilde seri üretimde örnekleme sıklığı arttırılsa da, kalite kontrol maliyetleri azalır.

Scan to BIM

Dijital verisi ve herhangi bir yazılı dokümanı bulunmayan yapı, endüstriyel tesis, tarihi eser vb. uygulamaların 3 Boyutlu tarama cihazı ile taranarak, tarama datasından elde edilen veriler ile parametrik bir 3 boyutlu model oluşturulup dijital ortama aktarılması olarak tanımlayabiliriz. Bu aktarma sayesinde klasik röleve işlemlerinde %80lere varan zaman tasarrufu sağlar, çıkan sonuçlar ise el ile alınan verilerden daha doğru ve sağlıklı olur. 3 Boyutlu tarama ve modelleme çalışmaları gerekli verilerin bilgisayar ortamında sıfırdan ya da mevcut şekilde modellenip dataların arşivlenmesinde de en ideal çözümdür. Dijital Twin kapsamında, 3 boyutlu tarama ve modelleme yetkinliklerimizle beraber birçok uygulamanın dijital dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz.

Firmanızın tersine mühendislik sürecine verebileceğimiz destek ile ilgili detaylı bilgi almak için  aşağıdaki telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.
+90 (850) 441 5000