FİNANS ve MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ

Genel Nitelikler

+ Muhasebe ve Finans bölümlerini şirket süreçlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetmek
+ Mali verileri gözden geçirmek ve periyodik raporlar hazırlamak
+ Finansal iyileştirme alanlarını belirlemek için şirketin mali durumunu ve performansını takip etmek
+ Muhasebe ekibinin hazırladığı muhasebe kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmek ve mali mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak
+ Vergi ve diğer yasal yükümlülükleri şirketi temsilen yerine getirmek, vergi planlaması yapmak
+ Vergi Dairesi, SGK, Banka gibi resmî kurumlar ile ilişkileri yönetmek ve işlemleri yürütmek
+ Mali tablolar, finansal raporlar, bütçe planlama raporları ve yönetimsel raporları hazırlamak, kârlılık analizlerini yapmak
+ Haftalık ve aylık faturaları düzenlemek
+ Borç – Alacak takibi yapmak ve nakit akışı hazırlamak
+ Haftalık ve aylık banka ödemelerini planlamak ve geçekleştirmek
+ Müşteri, satıcı ve diğer cari hesapların faturalarını takip ve temin etmek, aylık düzende yazılı cari bakiye mutabakatlarını yapmak

Aday Kriterleri

Tecrübe: 6 – 15 yıl tecrübeli adaylar
Askerlik Durumu: Yapıldı
Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun)

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü: Bilişim, Hizmet , Mühendislik Hizmetleri
Departman: Muhasebe
Çalışma Şekli: Sürekli / Tam zamanlı
Pozisyon Seviyesi: Orta düzey yönetici
Ülke/Şehir: İstanbul(Asya)

Başvuru Formu

Finans ve Mali İşler Yöneticisi