PLM Nedir? - infoTRON
 • PLM

  Product Lifecyle Management Nedir?

PLM Nedir?

PLM (Product Lifecycle Management), bir ürünün fikir aşamasından son kullanıcıya ulaşıncaya kadar geçirdiği endüstriyel tasarım, mühendislik, analiz, üretim, ürün dokümantasyonu ve pazarlama materyallerinin oluşturulması gibi tüm süreçlerinin dijital ortamda takip edilip yönetilmesine imkân sağlayan bir çözümün adıdır.

PLM yazılımları, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca insanları, süreçleri ve verileri merkezi bir bilgi deposuna bağlar. Dolayısıyla, tasarımcıdan son kullanıcıya kadar herkes aynı platformdadır ve aynı ürün tanımını paylaşmaktadır.

PLM ilk anda sadece üretim ile ilişkilendirilir, ancak 3DEXPERIENCE Platformu ile tasarımdan üretime kadar tüm süreçleriniz bütünleşik olarak değerlendirilir. Platform özelliği ile proje yönetimi, değişiklik yönetimi, simulasyon, fabrika(üretim) simulasyonu gibi tüm uygulama alanlarını tek bir sistem altında sizlere sunar.

Bir PLM yazılımı, bir ürünü, ürünü etkileyen tüm bilgiler için bir veri deposu sağlayarak ürünlerinin yaşamını yönetmesine yardımcı olabilir. PLM yazılımı, ürünle ilgili verilerin yönetimini otomatikleştirmek ve verileri kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve üretim yürütme sistemleri (MES) gibi diğer iş süreçleriyle entegre etmek için kullanılabilir. PLM’nin amacı israfı ortadan kaldırmak, hata oranını azaltmak ve verimliliği arttırmaktır. PLM yalın üretim modelinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir.

PLM’in Faydaları

 • Tüm iş süreçlerini yöneterek verimliliği arttırmak
 • Doğru zamanda doğru ürünü/hizmeti sunmak
 • Maliyetlerini azaltmak
 • Marka kimliğini iyileştirmek
 • Kurumsal sermayeyi (Intellectual Property) tek bir ortamdan yönetmek
 • Fikri ve sınai haklarını korumak
 • İnovasyonu arttırmak
 • Ürünlerin  pazara çıkış ve teslimat sürecini kısaltmak
 • Kurum içi işbirliklerini arttırmak
 • Dış kaynak kullanımında, yan sanayii ve taşeron ile olan eşgüdümlerini arttırmak
 • Doğru bilgiye anında erişmek

PLM’nin öncüsü olan Dassault Systèmes,uzun süredir PLM sistemleri için standardını belirlemiştir.

3DEXPERIENCEplatformu, aşağıdakiler dahil olmak üzere eksiksiz bir PLM işlevselliği sunarak ürün inovasyon sürecini destekler:

Ürün Geliştirme Ekipleri, Bulutta 3DEXPERIENCE Platformuna Geçiş Yapıyor.

PLM’den İnovasyon Platformuna Geçiş Yapın!

Bize posta gönderiniz

© 2020 infoTRON