3DEXPERIENCE

Dassault Systemes’in PLM çözümlerini sunduğu platformudur. Endüstriyel Tasarım, Mühendislik Tasarımları (CATIA) Analiz (SIMULIA) İmalat Süreçleri (DELMIA) Data, BOM, Proje  ve Süreç Yönetimi (ENOVIA) ve daha birçok konuda özelleşmiş Dassault Systemes programlarına tek bir arayüz üzerinden ulaşılmasına imkân sağlar.

CATIA:  Dassault Systemes’in endüstriyel tasarım ve mühendislik tasarımı ile ilgili çözümlerini içeren programın adıdır. Katı modelleme, yüzey modelleme, tersine mühendislik, elektriksel devre tasarımları, borulama ve kablaj tasarımları, Sac Parça tasarımları, kalıp tasarımları, kaynak tasarımları gibi farklı alanlarda tasarım imkânları sağlar.

ENOVIA: Dassault Systemes’in tüm PLM süreçlerinin yöneltmesini sağlayan programın adıdır. Rol tanımlamaları, revizyon takibi, proje yönetimi gibi imkanlar sağlar.

Enovia içerik olarak PLM sisteminin yönetimini gerçekleştiren program olması dolayısıyla aşağıdaki avantajları sağlar.

 •  İş Akışları & Onay Mekanizmalarını Tanımlama ve Yönetme
 • Doküman Yönetimi ve Sınıflandırılması
 • Portfolyo Yönetimi
 •  Program ve Proje Yönetimi
 •  Gereksinim Yönetimi
 •  Varyant ve Konfigürasyon Yönetimi
 • Mühendislik BOM (EBOM) ve Değişiklik Yönetimi
 • Üretim BOM (MBOM) ve Değişiklik Yönetimi
 •  Veri Görüntüleme
 •  CATIA V5 Veri ve Ürün Ağacı Yönetimi
 •  Solidworks Veri Yönetimi
 •  Creo / Pro-Engineer Veri Yönetimi
 •  NX / Uni-Graphics Veri Yönetimi
 •  SolidEdge Veri Yönetimi

DELMIA: Dassault Systemes’in İmalat ve Üretim süreçlerinin yönetilmesini sağlayan programının adıdır. İmalat süreçleri (CAM) Robotik sistemlerin 3B üzerinden yönetimi ve Fabrika simülasyonu gibi imkânlar sağlar.

SIMULIA: Dassault Systemes’in analiz süreçlerini yönettiği programın adıdır. Statik analiz, dinamik analiz, akış analizi gibi imkânlar sağlar. Sonlu elemanlar metodu ile analiz işlemlerini gerçekleştirir.