1994

alt

Tersine Mühendisliği YTÜ’de anlattık

19 Mart’ta, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen İmalat Teknolojileri Etkinliği'nde, tersine mühendislik konulu sunumu teknoloji danışmanlarımızdan Çağrı Akbulut gerçekleştirdi. Geleneksel mühendislik bir ürün fikrinin sırasıyla tasarım ve üretim süreçlerinden geçerek somut olarak ortaya çıkması iken “tersine mühendislik”te süreç zıddına işler. Orijinal 3 boyutlu datası mevcut olmayan ancak üretilmiş örneği bulunan ürünlerin 3B tarama ile elde edilen bilgisayar destekli datası, ürünün tasarım ve mühendislik anlamında iyileştirilmesi ve/veya yeniden üretiminde gerekli kaynağı oluşturur.
 

 

alt