1994

alt

IP 2015 Konferansı’ndaydık

Yatırımcı açısından fikri mülkiyet haklarının öneminin konuşulduğu 5. Uluslararası “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” konferansı 15-16 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. İki gün boyunca iş dünyasının liderlerinin, kendi kurum stratejilerini ve deneyimlerini paylaştıkları, kamu kurumlarının bölgesel, ulusal ve uluslararası strateji ve desteklerinin tartışıldığı panelde Türkiye, Avrupa, İsrail ve ABD’den uzmanlar da deneyimlerini aktardılar.

infoTRON olarak biz de 3D yazıcımız, 3D tarayımız ve etkileşimli sanal gerçeklik çözümümüz TRwall ile konferansın fuaye alanındaydık.
 

alt   alt