1994

BIM

Yapı Tasarımı ve Yaşam Döngüsü Yönetimi

Tasarım ve üretimde “Çevre Dostu Yeşil Binalar” trendi… Artan enerji ve malzeme harcamaları… Teslimat ve bütçe konusunda yoğun baskılar... İnşaatlarınız ve inşa süreciniz, zaman testinin ve daha sıkı denetim mevzuatlarının altından kalkabilir mi? infoTRON’un Dassault Systèmes (DS) çözüm ortaklığı ile sunduğu teknoloji ve çözümler, inşaatlarınızı daha iyi, daha hızlı ve daha ucuza teslim etmenize yardımcı olmaktadır.

 

Sürdürülebilir İnşa Ortamı Oluşturma

İnşaat yapımı giderek daha fazla küresel işbirliklerine gereksinim duydukça, zamanında teslimat ve bütçe konusundaki baskılar da, daha önce olmadığı kadar artmaktadır. Üstelik hukuksal ve çevresel düzenleme mevzuatları da daha sıkı hale gelmektedir. infoTRON’un Yapı Tasarımı ve Yaşam Döngüsü Yönetimi çözümleri, inşaat firmalarına ve tedarikçilerine, sürdürülebilir tasarımlara sahip yenilikçi binaların teslimatlarını hızlandırmalarına yardım etmektedir. Çözümlerimiz, inşa sürecine katılan tüm paydaşların etkin bir işbirliği içinde olabilmeleri için,  tasarım, mühendislik, analiz ve inşaat planlamada kullanılan son derece modern araçlarla iş süreçleri yönetimini bütünleştirmektedir.

Binalar, suyumuzun %12’sini kullanıp tüm sera gazlarının %30’unu üretirken, elektriğimizin %70’ini harcayıp atıklarımızın %65’ini oluşturmaktadırlar. İnşaat endüstrisi, sınırlı kaynakların daha iyi yönetimine diğer tüm sektörlerden daha fazla katkıda bulunabilir. Simülasyon ve daha iyi kaynak yönetimi, sürdürülebilir tasarımlarda başarıyı sağlayan anahtarlardır. Bu bağlamda, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management - PLM) üretim, enerji, kimya, elektronik, gemi inşaa gibi birçok endüstriyi kapsayacak biçimde daha geniş çaplı hale gelmiş olup, PLM 2.0’yi temel alarak geliştirilen Yapı Tasarımı ve Yaşam Döngüsü Yönetimi çözümleri, şimdi mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde de kullanılmaktadır.

Giderek daha çok müteahhit, aynı zamanda yapının sahibi olup onu tüm bir yaşam döngüsü boyunca yönetme ve işletme durumundadır. Projelerin kontrolü yön değiştirdikçe, tedarik zinciri boyunca gereken entegrasyonlar da yön değiştirmektedir. infoTRON’un sunduğu  tümleşik ve erişilebilir Yapı Yaşam Döngüsü Yönetimi sistemi, inşaat sektöründe rekabet edebilmenin anahtarını oluşturmaktadır. Projeniz ne kadar büyük veya karmaşık olursa olsun infoTRON, başarınızı garantileyecek dünya kalitesinde çözümlere sahiptir.

 

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Endüstrisi için Çözümler

infoTRON’un Yapı Yaşam Döngüsü Yönetimi çözümleri, endüstrinin tüm ve birbirinden farklı ihtiyaçlarını hedef alan uygulamaları, hizmetleri ve metodolojileri kapsar. Çözümler, infoTRON ve Dassault markalarının gücünü taşımakla beraber, infoTRON’un bilgi birikimi, teknolojik altyapısı, hizmet kalitesi ve uzman kadrosuyla tamamlanmaktadırlar.

Yönetim

infoTRON’un çözümleri, inşaat işinde yer alan tüm anahtar katılımcılara işbirliği ve proje yönetimi için benzersiz araçlar ve en uygun bilgilere hızlıca erişim sağlamaktadır. Geleneksel doküman yönetiminin ötesine geçen DS PLM sistemi, sunduğu ortak çevrimiçi altyapı sayesinde, proje süresi boyunca oluşan bilgilerin en çağdaş şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

alt

 

Proje ve Gereksinim Yönetimi

İnşaat yapımı giderek daha fazla küresel işbirliklerine gereksinim duydukça, zamanında teslimat ve bütçe konusundaki baskılar da, daha önce olmadığı kadar artmaktadır. Üstelik hukuksal ve çevresel düzenleme mevzuatları da daha sıkı hale gelmektedir. Projenin farklı paydaşlarının kullandığı çeşitli uygulamaların ve projenin süresi boyunca üretilen tüm bilgilerin yönetildiği çağdaş ve etkin bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır.

Savunma, havacılık, otomotiv ve üretim sanayiilerinde üstlendiğimiz roller ve edindiğimiz bilgi birikimi ile infoTRON olarak müşterilerimize proje yönetimi ve ihtiyaç yönetimi konularında hizmetler vermekte ve çözümler sunmaktayız. Ayrıca, çoklu coğrafi lokasyonlara paylaştırılması gereken geniş veri setleriyle uğraşmak konusunda oldukça deneyimliyiz. Proje ve Gereksinim Yönetimi için sunduğumuz çözümler, inşaat firmaları ve tedarikçilerinin projeleri boyunca işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Çözümlerimiz sürdürülebilir tasarımlara sahip yenilikçi binaların teslimat sürelerini hızlandırmak için tasarım, mühendislik, analiz ve inşaat planlamada kullanılan son derece modern araçlarla iş süreçleri yönetimini bütünleştirmektedir. Gereksinim Yönetimi çözümünün yetenekleri, yeni bina planlaması detaylarını olduğu kadar bölgesel ve yasal gereksinimlerin karşılanmasına da olanak tanımaktadır. Proje Yönetimi çözümünün yetenekleri, halihazırdaki projelerle ilgili bilgi gösterge panelini içermekte olup, bir projenin zaman çizelgesi, kaynakları, işemleri, maliyetleri ve teslimat durumu hakkında gerçek-zamanlı olarak izlenebilen bir görünürlük sağlamaktadır.

İşbirliği

Fazlasıyla parçalara ayrışmış olan inşaat endüstrisinde, proje ekiplerinin etkin bir biçimde işbirliği yapabilmeleri kritik önem taşımaktadır. Oysa aynı ekip üyelerinin başka bir projede yeniden birlikte çalışacak olmaları nadir rastlanan bir durumdur. Bunun anlamı da, yeni ekip üyelerinin yeni işbirliği araçlarını bir an önce öğrenerek verimlilik kazanmaları ve kazandırmaları gerektiğidir. Bir sonraki projeleri ise farklı araçlarla yürütülebilir. 2000’li yılların başında, çevrimiçi işbirliğini sağlamayı amaçlayan “extranet” çözümlerde büyük bir bolluk vardı. Şimdi bunlardan sadece birkaçı ayakta kalmış durumda olmakla beraber müteahhitlerin tercih ettiği yazılımlarla mimarların ve mühendislerin tercih ettikleri genellikle aynı olmamaktadır.

Öte yandan inşaat endüstrisinde verimli işbirlikleri oluşturmak için bazı önemli anahtar noktalar eksik durumdadır. Birincisi, ekiplerin çoğu üyesi için verinin başlıca kaynağı bina modelidir ve bu modeli farklı uygulamalarla ve modelin farklı versiyonlarını kullanarak iş yapan çok sayıda ekip üyesi vardır. Değişik formatlı modellere aynı ortamda uyumlu erişim sağlamak, bugün hala karşılanamamış bir ihtiyaçtır. İkincisi, ‘Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi’ fikri, inşaat endüstrisine henüz yabancı bir kavramdır. Tedarik zinciri parçalı yapılardan oluşur ve projenin yaşamı boyunca verilerin durumu da parçalar halindedir. Üçüncüsü, inşaat projelerinin ortaya çıkardığı devasa veri setleri, çoğu güncel uygulamanın yavaşlamasına sebep olmaktadır.

infoTRON’un sunduğu DS PLM sistemi, PLM 2.0 yapısını temel almakla beraber, çoklu ve çeşitli uygulamalarla kullanılabilmekte ve proje süresince oluşan tüm verileri entegre edebilmektedir. Buna ek olarak, DS, sosyal ağ üzerinden iletişim kurup içerik ve uygulama paylaşımı ihtiyacı duyan kişileri bir araya getiren “3DSWYM Building in Life” topluluğunu da ayrıca sağlamaktadır. Çözümlerimiz, inşaat firmalarının ve tedarikçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sofistike bir arama motoru ve endeksleme teknolojisini de içermektedir. DS PLM çözümü, paydaşların, -konumları ve durumları ne olursa olsun-,  en alt seviye tasarım detaylarından bir mühendislik sisteminin en geniş kapsamına kadar bina tasarımı ve inşaaat projesi süresince daha etkin bir işbirliği yapmalarına yardımcı olmaktadır.

altalt

Tasarım

Sunduğumuz çözümler, kavramsal tasarımdan detay tasarımına ve inşaat planlamasına kadar uzanan geniş bir yelpazede tasarım araçları içermektedir. Bunlar, sadece ürün ve sistem geliştirmeyle sınırlı değildir. Yapısal, elektrik ve borulama gibi işlerin tasarımı ve simülasyonuna yönelik, gerçeğin aynısı 3D görsellik sunan uygulamalar dizisi mevcuttur.

Kavramsal Tasarım

Yapı Bilgi Sistemi (Building Information Modeling – BIM), yaşam döngüsü boyunca bina verilerinin oluşturulması ve yönetilmesi işlemidir. BIM kapsamında, yapı tasarımı ve inşasında üretkenliği artırmak için, tipik olarak üç boyutlu, gerçek zamanlı, dinamik modelleme yazılımları kullanılmaktadır. BIM, geometri, uzamsal ilişkiler, ışık analizi, coğrafi bilgi, ve yapının bileşenlerinin niceliksel ve niteliksel özelliklerini kapsamaktadır. Yapının, inşaat ve işletme süreçleri de dahil olmak üzere, tüm yaşam döngüsünü göstermek için kullanılmaktadır.

BIM’in bu ulvî ideali, bugün çoğu firmanın edindiği deneyimle tam bir zıtlık içindedir. İnşaat endüstrisindeki tüm firmaların yarısından fazlası, bir BIM projesine katılmış ya da BIM yazılımı kullanmış olmalarına rağmen, %20’sinden daha azı bu araçlar konusunda uzmanlaşmış durumdadır ve çoğu firma çok az projesinde tedarik zincirindeki ortaklarıyla BIM verilerini entegre olarak kullanmaktadırlar. Bugün çoğu firma için BIM’in varlığı sadece iki süreçteki değişimle özetlenebilir: 2D dokümanlar 3D bir modelden oluşturulmaktadır ve danışmanlar mühendislik modelleriyle mimarların tasarım modellerini koordine etmek durumundadırlar.

İnşaat endüstrisi bugün çeşitli sebeplerle oldukça parçalanmış durumdadır ama inşaatçılar daha dikey entegrasyona doğru öncülük etmektedirler. Bu yeni durumda saha çizimlerinin ve inşaat dokümanlarının farklı kaynaklardan gelmesi fikrine çok da esnek yaklaşılmamaktadır. Dahası, binaların inşasıyla ilgili yöntem ve işlemlerle, faaliyetlerin uygun sırasını bilen inşaatçılar, model verilerini gerektiği biçimde organize etme konusunda tasarım ekibini bilgilendirebilirler.  Mimarlar ve mühendisler bugün, binanın inşa süreçlerine değil, inşaatın bitiminde elde edilecek sonucu belgelemeye odaklanmışlardır.

DS PLM çözümü, kavramsal tasarım, detay tasarımı ve inşaat süreçlerinin yanı sıra 2D çizimlerden 3D görselleştirmeye, BIM model kullanımından Yapı Yaşam Döngüsü Yönetimi’ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan tasarım araçları sunmaktadır. Yapı Yaşam Döngüsü Yönetimi’ne bakış açımız, sadece inşaatın dokümantasyonunu yapmak değildir. Bunun anlamı, en iyi uygulamaların bilgi temelli bir sistemle yakalanabileceğidir. Bu, uzun vadeli enerji yönetiminin özgün tasarım konseptiyle bağlantılı olması ve geçici tesislerin tasarım modeliyle bağlantılı olması demektir. Bunlar, doğru işbirliğini sağlamak için sofistike teknolojilerden yararlanılması gereken karmaşık sistemler olmalarına rağmen, bu araçları çok daha basitleştirilmiş kullanıcı ara yüzleriyle sunmak mümkün olmaktadır.

Mühendislik

DS, süregelen 2D belgeleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, açık iş modeli üzerine kurulmuş, ücretsiz ve profesyonel seviyede bir 2D CAD çizimi ürünü olan DraftSight’ı piyasaya sürmüştür. DraftSight, müşterilerin DWG dosyalarını paylaşabilmek konusundaki yoğun taleplerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. DS tarafından DraftSight.com adresinde bir topluluk oluşturulması ve DraftSight 2D CAD ürününün bu adresten indirilebilmesi, DS’in DWG dosya yönetimi ve depolamayı kolay kullanımlı, çevrimiçi ve hizmet bazlı hale getirmek konusundaki çabalarına önemli bir temel teşkil etmektedir.

DS PLM çözümü, kavramsal tasarımdan detay tasarımı ve inşaat planlamaya kadar uzanan yelpazede tasarım araçları sağlamaktadır. Üretim, enerji ve gemi inşaatı endüstrilerindeki deneyim ve alan uzmanlığının sağladığı avantajla, inşaat endüstrisi için yapısal, elektrik ve borulama gibi işlerin tasarımı ve simülasyonuna yönelik, gerçeğin aynısı 3D görsellik sunan uygulamalar dizisi de sunulmaktadır.

alt

İnşaat

infoTRON, DS çözüm ortaklığı ile inşaat simülasyonu ve lojistik yönetimi konusunda çeşitli çözümler sunmaktadır. 3D Yapı Bilgi Yönetimi (BIM) modelleri, proje zaman çizelgelerine, kaynaklara, montaj işlemlerine bağlı hale getirilmekte ve çakışmalar keşfedilebilmektedir. Ayrıca imalat, malzeme kullanımı ve lojistik yönetimi de desteklenmektedir.

İmalat

İmal edilen ürünlerin aksine, binalar bir zemine bağlanmıştır ve konumları itibarıyle benzersizdirler. İki mekanın birbiriyle tamamen aynı olmasının mümkün olmaması gibi, iki binanın da birbiriyle aynı olması söz konusu olmamaktadır. İklim, çevresel faktörler, yönetmelikler, yapı malzemeleri ve diğer koşullar tümüyle yerel ve benzersizdir. Bina inşasında başlıca rol sahibi olan alt yükleniciler, bölgesel olarak çalışır, çünkü büyük ve ağır malzemeleri uzak mesafelere taşımak çok pahalıdır.

infoTRON, çözüm ortağı olduğu DS ile birlikte, inşaat sürecinin tümünde kritik bir bileşen olan yapı malzemeleri imalatında engin bir deneyime sahiptir. DS PLM çözümleri, avam projeden uygulama projesine ve inşaat planlamaya kadar uzanan bir yelpazede tasarım araçları sağlamaktadır. Çözümler aynı zamanda, çoğu üretim endüstrisinde sıkça kullanılan bir uygulama olan, tedarikçilerin yarı mamul prefabrikasyonunu çabuklaştırmada da yardımcı olmaktadır. Sanal inşaat ve üretim özellikleri firmalara, kaynaklarını en faydalı şekilde kullanmalarına imkan vererek tasarım ve inşa süreçlerini eşzamanlı optimize edebilmelerini sağlayan “etkin inşaat için tasarım” yaklaşımını uygulama olanakları getirmektedir. Tasarımın başında ve tasarım süresince, inşaat planlaması sanal olarak tanımlanabilmekte ve simüle edilebilmekte, ve böylece sistemler ve ekipmanlar hazır olduğunda ortaya çıkabilecek inşaatı geciktirici sorunlar azaltılabilmektedir.

Lojistik

Binalar, oldukça fazla atık üretirken, muazzam seviyede enerji ve su harcamaktadırlar. Tesis yönetimi endüstrisi, kısıtlı kaynakların daha iyi kullanımı ve tasarrufu konusunda diğer iş kollarından çok daha fazla katkı sağlayabilir.

DS PLM çözümü, kavramsal tasarımdan detay tasarımı ve inşaat planlamaya kadar uzanan yelpazede tasarım araçları sağlamaktadır. Sanal inşaat ve üretim özellikleri, insan modelleme ve simülasyonunun yanı sıra ekipman simülasyonlarını da içermektedir. Proje risklerini en aza indirmek için, şantiyeye malzeme akışı ve malzeme kullanımı önceden incelenebilmektedir. Planlamada tüm bileşenler göz önüne alınarak, ciddi siparişler öncesinde baştaki ihtiyaçlar, maliyetler ve inşaat süresi, mümkün olduğu kadar doğru olarak tahmin edilmektedir.

alt

Operasyon

İmalat sanayinden esinlenen ‘yalın inşaat konsepti’ yaygınlaşmaya başlamıştır. İmalat sanayilerindeki tedarik zincirleri için oluşturulan ve olgunlaşan yenilik ve inovasyonlar, inşaat sanayisi için de adapte edilmeye başlanmıştır.  DS PLM çözümleri, inşaat endüstrisinde bakım onarım ve hizmet planlama gibi işlere yönelik geniş bir yelpazede araçlar içermektedir.

Bakım Onarım

İnşaat süresi bittikten sonra,  binanın yaşam döngüsünün en uzun bölümü olan, bina işletmesi ve yönetimi başlamaktadır. Temizlik, teftiş, denetim, kontrol ve bina sistemlerini iyileştirme konularında düzenli faaliyet planları vardır. Planlı filtre değişimi ve bakım onarım gerektiren ısıtma ve soğutma sistemleri gibi çeşitli ekipmanların yanı sıra çevre ve peyzajın da bakıma ihtiyacı vardır. Bakım onarıma bu tarz bir yaklaşım, projeden projeye değişmektedir. Otomotiv ve havacılık endüstrilerinin aksine, bazen düzenli kontroller ve tamiratlar daha az sıkıdır, fakat yine de büyük ölçekli imalat operasyonlarından öğrenilecek çok şey vardır.

DS PLM çözümleri, inşaat endüstrisinde bakım onarım ve hizmet planlama gibi işlere yönelik geniş bir yelpazede araçlar içermektedir. İnsan modellemesi ve simülasyonunu da içeren çözümler, planlama aşamasına dahil edildiğinde iş sırası ve yöntemlerinin güvenlik, zaman ve maliyet açısından optimize edilmesine yardımcı olmaktadır.

Hizmetler

Güvenlik, tamirat ve temizlik kadrolarına ek olarak, bina sakinleri çeşitli destek hizmetlerine de ihtiyaç duymaktadırlar. Binada yaşayanların yangın veya acil bir durumda ne yapacaklarını bilmeleri gerekmesi açısından emniyet ve güvenlik, bu listenin başında gelir. Bunun haricinde, çoğu bina sakininin günlük ihtiyaçları içinde  resepsiyon personeli, teslimat ve dağıtım elemanları gibi kadrolar da mevcuttur . Bu kadroların eğitimleri, vardiyaları ve değerlendirilmeleri, çalıştıkları tesisle yakından bağlantılı olmalıdır, fakat bugün çoğu sistem, bu tip hizmetleri etraflıca yönetmek için uygun değildir.

DS PLM çözümleri, inşaat endüstrisinde bakım onarım ve hizmet planlama gibi işlere yönelik geniş bir yelpazede araçlar içermektedir. Bu çözümlerin enerji ve imalat sanayilerindeki kullanımlarından oluşan deneyim ve uzmanlıklar, tesis yönetimi ihtiyaçlarına  yönelik pek çok fayda sağlayabilmektedir.