1994

alt

Dassault Systèmes – CAD / CAM / PLM

PLM (Product Lifecycle Management / Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi)

Eksik olan iş süreçlerini tanımlayan, devreye alan, tüm iş süreçlerinde bilgi odaklı yönetim ve iş zekâsı yöntemlerinin uygulanmasını sağlayan ve tüm bunların ürünün/hizmetin etrafında işlemesini, şirketin iç ve dış paydaşlarını aynı ortamda buluşturarak işbirliği içerisinde çalışmasını ve tüm kurumsal hafızanın bir ortamdan yönetilmesini sağlayan iş süreçleri yönetimi yaklaşımıdır.
 

alt

Şekil 1: PLM (Ürün Yaşam Çevrimi Döngüsü)PLM’in Faydaları

alt Tüm iş süreçlerini yöneterek verimliliği arttırmak
alt Doğru zamanda doğru ürünü/hizmeti sunmak
alt Maliyetlerini azaltmak
alt Marka kimliğini iyileştirmek
alt Kurumsal sermayeyi (Intellectual Property) tek bir ortamdan yönetmek
alt Fikri ve sınai haklarını korumak
alt İnovasyonu arttırmak
alt Ürünlerin  pazara çıkış ve teslimat sürecini kısaltmak
alt Kurum içi işbirliklerini arttırmak
alt Dış kaynak kullanımında, yan sanayii ve taşeron ile olan eşgüdümlerini arttırmak
alt Doğru bilgiye anında erişmek

isteyen firmalar için PLM çözümleri, firmaların bu engelleri aşma çabalarını kısa sürelerde, maliyet-etkin süreçlerle ve inovatif yaklaşımlarla gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Bu sayede tüm yönetici ve firma çalışanları işlerinin her aşaması hakkında her an istedikleri doğru verilere rahatça ulaşabilmektedirler.

PLM, aşağıdaki şekilde açıklandığı gibi birçok iş ve süreç yönetimini kapsar:

 

alt
Şekil 2: PLM’in Alanları